• หน้าแรก
 • หน้าหลักการขายONLINE
 • หน้ารายงานONLINE
 • หน้าคีย์รายการขายสินค้า

 • แบบฟอร์มแก้ไขหรือเพิ่มติมข้อมูลลูกค้าทาง Online

  กรุณากรอกข้องมูลให้ถูกต้อง

  แก้ไขหรือเพิ่มติมข้อมูล Step ที่ 2

   

   

  รายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ EMS

  ลำดับที่ รูปสินค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน ราคาสินค้า ที่เก็บสินค้า เลขใบขอเบิก เลขINDEX
  1
  2
  3
  4
  5