• หน้าแรก
 • หน้าหลักการขายONLINE
 • หน้ารายงานONLINE
 • หน้าคีย์รายการขายสินค้า

 • แบบฟอร์มลงรายละเอียดการสั่งซื้อของลูกค้าทาง Online

  กรุณากรอกข้องมูลให้ถูกต้อง

  กรอกข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า Step ที่ 1

   

   

  รายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ EMS

  ลำดับที่ รูปสินค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน ราคาสินค้า ที่เก็บสินค้า เลขใบขอเบิก
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  จำนวนสินค้ารวม =