; CRST Gen Form
 • หน้าแรก
 • หน้าหลักการขายONLINE
 • หน้ารายงานONLINE
 • หน้าคีย์รายการขายสินค้า

 • สแกนบาร์โคตเพื่อลงเลขพัสดุเก็บไว้ในระบบ

  ข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ

  รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า

  เลขใบขายบริษัท เลขOrderระบบเดิม แหล่งคำสั่งซื้อ เลขTracking วันที่นัดส่ง รูปสินค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนที่ขาย ราคาขาย หมายเหตุ